some image

NAGRADNE IGRE

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“Suzuki SX4 SCross 1.6 DDiS All Grip 4WD- prava izbira za zimske dni!”

1. člen
Po teh pravilih prireja Rondo trade d.o.o., Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju: Organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z naslovom »SUZUKI SX4 S Cross 1.6 DDiS All Grip 4WD- prava izbira za zimske dni!« (v nadaljevanju: nagradno igro). Facebook ni sponzor nagradne igre, v njej ne sodeluje in je ne prireja.
2. člen
Nagradna igra bo potekala na Facebook strani Rondo trade d.o.o., ki je dostopna na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/Rondo-trade-doo-162104210508938/?ref=bookmarks (v nadaljevanju Facebook stran). Nagradna igra bo potekala od srede 29. 11. 2017 do vključno sobote 02. 12. 2017.
3. člen
V nagradni igri sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki bodo v skladu z navodili oddali svoj komentar. Ena oseba lahko zapiše več komentarjev, a lahko prejme samo eno nagrado. Nakup ni pogoj za sodelovanje.
4. člen
Način sodelovanja v nagradni igri: organizator bo pozval k sodelovanju v nagradni igri s Facebook objavo. Naloga sodelujočih je, da v komentarju zapišejo vsaj 3 razlike, ki jih najdejo med objavljenima fotografijama. Z objavo komentarja potrjujejo sodelovanje v nagradni igri. Všečkanje Facebook strani in označevanje osebe, s katero bi delili nagrado, ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal 1 osebo, ki bo prejela 4 litrsko plastenko zimske tekočine za pranje stekel. Izbor nagrad je opredeljen v 5. členu pravil.
5. člen
Nagrada je štiri litrska plastenka zimske tekočine za pranje stekel. Skupno število nagrajencev: 1. Nagrajenec bo nagrado prevzel na prodajnem mestu organizatorja oziroma mu bo poslana po pošti (Pošta Slovenije).Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino.
6. člen
Žrebanje ni javno in poteka v prostorih Rondo trade, trgovina, d.o.o., Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka. Tričlanska komisija bo med vsemi pravilnimi odgovori izžrebala 1 nagrajenca v ponedeljek 4.12.2017. Žrebanje se izvaja preko aplikacije Woobox, ki nagrajenca izbere z naključnim žrebom. Komisija preveri, ali je izžrebani odgovor pravilen. Za pravilen odgovor se šteje tisti odgovor, ki vključuje vsaj 3 pravilno napisane razlike med objavljenima fotografijama.
7. člen
Nagrajenec bo o zmagi v nagradni igri obveščen preko zasebnega sporočila na FB, najpozneje 7 dni po zaključku nagradne igre. Prav tako bo nagrajenec o prejemu nagrade obveščen z odgovorom na njegov komentar. V kolikor se v roku 7 dni od datuma prejema obvestila ne javi s popolnimi podatki, ne bo upravičen do nagrade.
8. člen
Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred.
9. člen
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov ter zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne akcije ter podeljevanja nagrad v nagradni akciji. Organizator jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Rondo trade d.o.o..
10. člen
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na Facebook strani Rondo trade d.o.o., ki je dostopna na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/Rondo-trade-doo-162104210508938/?ref=bookmarks.
11. člen
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov rondo@siol.net
12. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno sodišče v Škofji Loki. Pravila pričnejo veljati od 29. 11. 2017 dalje.

Škofja Loka, 28. 11. 2017, RONDO TRADE, trgovina, d.o.o.